สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อเคหะ ให้โอกาสให้คนที่มีรายได้ไม่สูงมาก

สินเชื่อเคหะ phuket property จากมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่พักอาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้ธนาคารพาณิชย์จะต้องปล่อยสินเชื่ออย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทำให้คนโดยมากโดยยิ่งไปกว่านั้นผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสินเชื่อ บ้าน ได้ยากขึ้น เพราะเหตุนี้ แบงค์ของภาครัฐ ก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวเลือกของผู้บริโภค รีวิวบ้านภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีรายได้น้อย ที่เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้บ้านได้ยาก

โดยเดี๋ยวนี้ทางแบงค์เมืองอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) รวมทั้งได้ออกสินเชื่อบ้านออมสิน สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาตรการรวมทั้งแพ็กเกจที่ให้โอกาสให้คนที่มีรายได้ไม่สูงมากสักเท่าไรนัก รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงสินเชื่อบ้าน หรือกู้ บ้าน ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่านมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้

สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB

สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB หรือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร สีถูกโฉลกตามวันเกิด เสริมดวง

ช่วงเวลาผ่อน

– ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี บ้านจัดสรรภูเก็ต ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี พูลวิลล่าภูเก็ต ราคาถูก

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3= 3.25% ต่อปี
ปีที่ 4-5= 4.15% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา 
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง ถ้าเกิดกู้ 1 ล้านบาท จะผ่อนเริ่ม 2,800 บาทต่อเดือนแค่นั้น


ยื่นคำขอกู้แล้วก็อนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 เดือนมิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2564 (ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับในการระบุช่วงเวลาหมดแผนการยังไม่ครบกำหนด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

คุณสมบัติ/เอกสารที่ใช้สมัคร

ประชาชนทั่วๆไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี รวมทั้งขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่ที่อาศัย ขายวิลล่าภูเก็ต โดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • – ไม่มีเรื่องราวผ่อนหนี้สินเชื่อที่พักอาศัยกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และก็สถาบันการเงินอื่น
 • – บุตรที่กู้ร่วมจำเป็นต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการค้นคว้าที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) ใส่ชื่อ

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน นิว โฮม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ออกสินเชื่อบ้าน นิว โฮม (New Home) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึกหรือแฟลต โดยหลักรับรองที่เอามาขอกู้จำต้องไม่เคยโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือมาก่อน (บ้านมือชั้นยอด) โดยมีเนื้อหา ดังต่อไปนี้

 • – วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5-2.5 ล้านบาท
 • – ช่วงเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่มีอายุปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ขายบ้านภูเก็ต ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี
 • – อัตราดอกเบี้ย (เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.97%)
สินเชื่อเคหะ
ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1– เดือนที่ 1-6 = 1.99% ต่อปี
– เดือนที่ 7-12 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2MRR – 3.15% ต่อปี
ปีที่ 3MRR – 2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา– กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป = MRR – 0.50% ต่อปี

ยกตัวอย่าง หากกู้ 1.5 ล้านบาท เงินงวดเริ่มเพียงแต่ 5,200 บาทต่อเดือน

ช่วงเวลายื่นคำขอกู้และก็อนุมัติตั้งแต่วันนี้-30 เดือนมิถุนายน 2564 และก็ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564

บ้านล้านหลัง เฟส 2 กู้ 1.2 ล้าน ผ่อนเดือนละ 4,000 บ.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดเตรียมเสนอโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เพื่อช่วยทำให้ผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งปานกลาง ได้มีบ้านเป็นของตนเองในระดับราคาที่สมควรและไม่เป็นภาระหน้าที่มากมาย

โดยรายละเอียดโครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 เบื้องต้น มีดังนี้

 • – วงเงินสินเชื่อราวๆ 30,000-50,000 ล้านบาท
 • – ราคาบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
 • – อัตราค่าดอกเบี้ยราว 2% โดยวงเงินผ่อนหนี้อยู่ที่ 4,000 บาทต่อเดือน
 • – อัตราผ่อนส่งคงเดิม 10 ปี

ดังนี้ จะมีการเสนอโครงการให้คณะกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นชอบถัดไป phuket property คาดว่าจะเริ่มแผนการได้ในทันทีข้างหลัง คณะรัฐมนตรี เห็นด้วย หรือภายหลังจากโครงการบ้านล้านข้างหลังช่วงแรกหมดในสิ้นเดือนธ.ค. 2564

เอกสารเฉพาะบุคคล

 • – บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • – ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน
 • – สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (หากมี)
 • – สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้าเกิดมี)
 • – สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (หากมี)

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

 • – ใบรับรองเงินเดือน
 • – สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • – สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • – สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • – หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
 • – ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
 • – สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • – สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
 • – หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
 • – สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • – สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • – เอกสารสิทธิ์ปลูกสร้าง/เพิ่มเติม
 • – แบบแปลน
 • – ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของแบงค์ **

ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมตั้งแต่วันนี้ 1 ธ.ค. 2563-30 เดือนธันวาคม 2564 (ดังนี้ แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาจบโครงการก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าเกิดแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว เนื่องด้วยมีวงเงินจำกัด ตั้งเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)